با این پست مشکل گوشی های لمسی قدیمی با اندروید های ( 2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - به بالا ) را رفع کرده ایم و همچنین تمامی نسخه های موجود از اینستاگرام در جهان را قرار داده ایم لینک ها مستقیم و کاملا تست شده و سالم می باشند

دانلود برنامه اینستاگرام

برای شناختن اندروید گوشی لمسی خود و مشاهده ی جزئیات آنها به این پست بروید ابتدا نسخه ی اندروید گوشی خود را به خوبی بشناسید و ادامه ی این مطلب را ببینید

دانلود برنامه ی اینستاگرام برای اندروید های زیر وجود ندارد
دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 2 - 2.1 - 2.3 بر روی تصویر زیر کلیک کنید
دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 2 - 2.1 - 2.3

دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 3 - 3.1 - 3.2 بر روی تصویر زیر کلیک کنید
دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 3 - 3.1 - 3.2

دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 4 - 4.1 - 4.2 - 4.4 بر روی تصویر زیر کلیک کنید
دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 4 - 4.1 - 4.2 - 4.4

دانلود برنامه اینستاگرام برای اندروید های 5 - 6 بر روی تصویر زیر کلیک کنید
دانلود تمامی نسخه های اینستاگرام برای اندروید
دانلود برنامه اینستاگرام فارسی
دانلود برنامه اینستاگرام فارسی
دانلود برنامه اوجی اینستاگرام تمامی نسخه ها
دانلود تمامی نسخه های برنامه اوجی اینستا OGinsta برای اندروید
***