بومرگ برنامه‌ای ساخته شده توسط اینستاگرام، که با آن می‌توانید از لحظه‌های غیرمنتظره ویدئوهای بامزهٔ خیلی کوتاه بسازید. این ویدئوها پشتِ سر هم تکرار می‌شوند. افراد یا چیزهایی را پیدا کنید که حرکت می‌کنند یا از خود سلفی بگیرید و با زدن یک دکمه، برنامه به صورت انفجاری تعدادی عکس می‌گیرد و آن‌ها را به یک ویدئوی خیلی کوتاه جالب تبدیل می‌کند!

Boomerang is an app developed by Instagram that lets you create short, dynamic videos that you can share on Instagram (or other social networks) like you normally would. And no, it's not just a copy of Vine. The videos created by Boomerang last little more than two seconds and are basically a very quick succession of 10 photographs. The final result is really fun.

محیط برنامه

دانلود برنامه ی کمکی رسمی اینستاگرام Boomerangاینستاگرام Boomerangدانلود برنامه ی کمکی رسمی اینستاگرام Boomerangدانلود برنامه ی کمکی رسمی اینستاگرام Boomerangدانلود برنامه ی کمکی رسمی اینستاگرام Boomerang

دریافت برنامه با لینک مستقیم
حجم: 5.26 مگابایت
توضیحات: دریافت برنامه ی بومرنگ

***