1 - قبل ازدواج خیلی خوب فکر کنید
.
.
.
.
.
.

2 - بعد ازدواج دیگر اصلا فکر نکنید !


اتفاقیه که افتاده ...!